Các trường được Miễn giấy phép lao động – Mới nhất

Giấy phép lao động - WorkPermit 0 lượt xem
Miễn Giấy phép lao động

Các trường hợp được Miễn giấy phép lao động mới nhất được quy định tại nghị định 152/2020.

 

20 trường hợp được Miễn giấy phép lao động

Căn cứ Nghị định 152/2020, có 20 trường hợp được Miễn GPLĐ. Cụ thể như sau:

1. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty TNHH có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

2. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

3. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết WTO.

4. Vào Việt Nam để thực hiện các dự án ODA

5. Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

6. Sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc Liên hợp quốc.

7. Tình nguyện viên.

8. Vào Việt Nam làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.

9. Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.

10. Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.

11. Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

12. Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

13. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

14. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận người lao động nước ngoài vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu.

15. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

16. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

17. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp.

18. Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam.

19. Trường hợp theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

20. Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

 

Được miễn giấy phép lao động thì làm thủ tục gì?

Nếu được miễn Giấy phép lao, thì lưu ý tới 2 thủ tục như sau:

1. Thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Các trường hợp sau phải thực hiện:

3. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết WTO.

4. Vào Việt Nam để thực hiện các dự án ODA

5. Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

6. Sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc Liên hợp quốc.

7. Tình nguyện viên.

18. Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam.

19. Trường hợp theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

20. Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Thủ tục xin xác nhận Miễn giấy phép lao động

Các trường hợp được Miễn giấy phép lao động dưới đây, không cần thực hiện thủ tục xin xác nhận

1. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty TNHH có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

2. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

8. Vào Việt Nam làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.

11. Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

16. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

18. Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam.

20. Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

 

Xem thêm: Thủ tục làm visa lao động online qua dịch vụ công

Hãy liên hệ với Visa Bình Dương theo Hotline 0988378381 để được tư vấn hỗ trợ 24/7

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *